Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Voimaa kuvista asiakasrekisteri

2. Yhteyshenkilö

Hannele Räty

hannele.raty@voimaakuvista.fi

p. 050 557 0837

Y-tunnus: 3163082-2

3. Rekisteriin liittyvät sivustot

www.voimaakuvista.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tämä tietosuojaseloste kertoo, mitä tietoja voimme kerätä sinusta sivustoa käyttämällä. Lisäksi selosteessa kerrotaan, mihin kerättyjä tietoja käytetään. 

Sivusto kerää tietoja, joita tarvitaan asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseksi, asiakassuhteen ylläpitoon sekä asiakkaalle tarjottavat palvelun suorittamiseen.

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän palvelun toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu yllä mainitun sivuston käyttäjistä sekä yhteydenottolomakkeen täyttävistä kävijöistä. Kerättäviä tietoja ovat käyttäjän nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Nämä tiedot kerätään vain silloin, jos käyttäjä itse ne luovuttaa.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän palvelun suorittamiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilön oman ilmoituksen perusteella sähköposteista, puhelimitse tai lomakkeella annettuna.

8. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa. Rekisteriin on pääsy ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä, ja tiedot on salattu käyttäjätunnuksin sekä salasanoin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

9. Evästeet

Sivustolla on käytössä vain välttämättömät evästeet.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua sallia evästeiden käyttöä, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu käytettävän selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.

10. Suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tietojen käyttöoikeus on vain yrityksellä. Kaikki teksiterissä olevat tiedot on käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteristä vastaavalle taholle (hannele.raty@voimaakuvista.fi).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Lisätietoa

Rekisteri on päivitetty 5.10.2022

Asiakasrekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään: hannele.raty@voimaakuvista.fi